red-cp-background

CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ VỚI TRẺ EM VÀ LƯU Ý VỚI PHỤ HUYNH VÀ NGƯỜI CHĂM SÓC

Chúng tôi quan tâm tới quyền riêng tư của trẻ em. Chúng tôi nhận thấy việc trẻ em sử dụng Internet và email gây ra mối quan ngại đặc biệt về quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu cá nhân.

Chúng tôi khuyến khích tất cả các phụ huynh kiếm tra và giám sát các hoạt động trực tuyến của con mình.

Luật hiện hành có thể trao cho phụ huynh quyền kiểm tra, chỉnh sửa, cập nhật, ngăn chặn, hạn chế và/hoặc xóa dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập được từ con cái họ hoặc từ chối cho phép tiếp tục thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ dữ liệu đó. Nếu quý vị muốn làm việc đó, quý vị có thể liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ được nêu bên dưới trong mục “Liên hệ với chúng tôi”.

Con quý vị có thể sử dụng hầu hết các nội dung và hoạt động trong khu vực dành cho trẻ em mà không cần cung cấp bất kỳ dữ liệu cá nhân nào cho chúng tôi. Ví dụ, trang web https://www.colgate.com/en-us/products/kids cung cấp thông tin về các sản phẩm dành cho trẻ em của Colgate, cũng như các video giáo dục giúp trẻ xây dựng những thói quen lành mạnh. Ngoài ra, trang web https://www.colgate.com/en-us/bright-smiles-bright-futures cung cấp các tư liệu giáo dục được thiết kế cho giáo viên, phụ huynh và trẻ em, và các hoạt động vui nhộn cho trẻ.

Đôi khi chúng tôi mời hoặc nhận các nội dung do trẻ em gửi tới, chẳng hạn như tranh vẽ tham gia cuộc thi, một số nội dung này được đăng trên các trang web của chúng tôi. Các nội dung đó có thể được gửi ngoại tuyến hoặc trực tuyến. Nếu trẻ em hoặc phụ huynh muốn chúng tôi đăng ảnh chụp hoặc bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của trẻ em, chúng tôi cần có giấy phép và giấy miễn trách có chữ ký của phụ huynh. Khi trẻ gửi các nội dung ngoại tuyến cho chúng tôi, chẳng hạn như qua đường bưu điện, chúng tôi có thể giữ lại toàn bộ thông tin mà các em gửi cho chúng tôi. Trừ khi chúng tôi nhận được giấy cho phép có chữ ký của phụ huynh, chúng tôi sẽ sàng lọc toàn bộ các nội dung gửi tới ngoại tuyến trước khi được đăng lên, và che đi bất kỳ dữ liệu cá nhân nào có thể có trong đó trước khi đăng chúng lên.

Để con quý vị thưởng thức nội dung, chúng tôi có thể liên kết tới các trang web khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các trang web này, và chúng tôi khuyên quý vị kiểm tra cả chính sách quyền riêng tư của họ.

 

Liên hệ với Chúng tôi

Để biết thêm thông tin về các cách thức bảo mật của chúng tôi đối với con quý vị, xin liên hệ với bộ phận Quan hệ Khách hàng, hoặc:

Colgate-Palmolive Company

300 Park Avenue

New York, NY 10022

Hoa Kỳ