red-cp-background

Thông tin thường xuyên được yêu cầu

Liên hệ với Chúng tôi - các phương thức liên hệ

Chúng tôi hoạt động từ 8:00g-17:00g, từ thứ Hai đến thứ Sáu, cho tất cả các cách thức liên hệ ngoại trừ email - sẵn sàng nhận thư 24/7.

Gọi cho Chúng tôi

1800-1748

Lựa chọn tốt nhất khi bạn cần được giải đáp hoặc báo cáo sự cố cho chúng tôi ngay lập tức.

Gửi email cho Chúng tôi

Thích hợp để sử dụng khi bạn có thể chờ chúng tôi phản hồi. Chúng tôi luôn sẵn sàng dịch vụ.

Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?

Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin bạn cung cấp để phản hồi các câu hỏi, bình luận hoặc khiếu nại của bạn. Nếu bạn chọn cung cấp các thông tin bao gồm tình hình sức khỏe và y tế của bạn, bạn đồng ý để Colgate xử lý tất cả các thông tin nêu trên theo Chính sách Quyền riêng tư.

Bạn cũng xác nhận bạn trên 13 tuổi.

Trang web này được bảo vệ bởi reCAPTCHA và áp dụng Chính sách Bảo mật cùng Điều khoản Sử dụng của Google.