Biện pháp ứng phó của Chúng tôi với Đại dịch Coronavirus: TÌM HIỂU THÊM

Cùng đắp xây tương lai với nụ cười tỏa sáng

Đội ngũ Colgate, luôn tận tâm, không ngừng phát kiến ra những sản phẩm mới để nâng cao sức khỏe cho mọi thế hệ tương lai, thú nuôi và hành tinh của chúng ta.

Các Thương hiệu Colgate-Palmolive

Mỗi ngày, hàng triệu người như bạn tin dùng sản phẩm của chúng tôi để chăm sóc cho bản thân và những người yêu thương.

Đưa các Giá trị của Chúng tôi vào Cuộc sống

Con người là trung tâm trong mọi việc chúng tôi làm. Hiểu nhu cầu, chia sẻ tài năng và nâng cao đời sống các cộng đồng nơi nhân viên Colgate-Palmolive sinh sống và làm việc. Ba giá trị cơ bản của chúng tôi - Chăm sóc, Làm việc nhóm toàn cầu và Cải tiến liên tục - là một phần của mọi việc chúng tôi làm.

Read more »

Cơ hội nghề nghiệp tại Colgate-Palmolive

Con người là tài sản lớn nhất của chúng tôi và chúng tôi cam kết duy trì một môi trường tôn vinh sự khác biệt, giá trị và đóng góp của mọi nhân viên.

Read more »