Biện pháp ứng phó của Chúng tôi với Đại dịch Coronavirus: TÌM HIỂU THÊM

Thế giới Nâng niu Chăm sóc của Colgate-Palmolive

Mỗi ngày, 38.000 nhân viên của Colgate-Palmolive có cùng chung cam kết mang đến cho bạn các sản phẩm an toàn, hiệu quả cũng như các chương trình để làm giàu cho các cộng đồng trên khắp thế giới.

Các Thương hiệu Colgate-Palmolive

Mỗi ngày, hàng triệu người như bạn tin dùng sản phẩm của chúng tôi để chăm sóc cho bản thân và những người yêu thương.

Đưa các Giá trị của Chúng tôi vào Cuộc sống

Con người là trung tâm trong mọi việc chúng tôi làm. Hiểu nhu cầu, chia sẻ tài năng và nâng cao đời sống các cộng đồng nơi nhân viên Colgate-Palmolive sinh sống và làm việc. Ba giá trị cơ bản của chúng tôi - Chăm sóc, Làm việc nhóm toàn cầu và Cải tiến liên tục - là một phần của mọi việc chúng tôi làm.

Read more »

Cơ hội nghề nghiệp tại Colgate-Palmolive

Con người là tài sản lớn nhất của chúng tôi và chúng tôi cam kết duy trì một môi trường tôn vinh sự khác biệt, giá trị và đóng góp của mọi nhân viên.

Read more »